Secretismus

A Secretismussal az alvónak láthatatlan szól. Az Üres Telítettsége. Itt a Csend hangja struktúrák által cselekszik, áttetsző függönyök szintézisével. Az Egy pontból a Mindent. Folyamatosan egymásba fonódó párhuzamosságok protuberanciája. Szférikus rezonancia, imapontok izzó felsejlése. A Teremtő Energia magmatikus kiáradása a Galaxis rejtekéből. Mágneses tánc, szimbólumok, szinesztéziák, entitások Nászmenete, a Vőlegény és a Mennyasszony Mennyegzőjén. Az Ember formájú Világegyetem transzcendens metamorfózisa. A Szivárványba mártott Kéz paradigmája. Kinyilatkoztatás. Ajándék. Adomány. Átlényegítettség. Az Elrejtett Tekercs kibomlása. Kék lánggal kovácsolt ívfényben Álomhordozó Ikongúla a Tűzhegyen. Alázat és kijelentés.